Reanimatie en AED

Reanimatie en AED

De reanimatietraining gaat in op basale reanimatievaardigheden (BLS) en het bedienen van de automatische externe defibrillator (AED)

Cursisten kunnen aan het einde van de training demonstreren:

  • Hoe omgegaan moet worden met een bewusteloos slachtoffer
  • Hoe borstcompressies en beademingen uitgevoerd moeten worden
  • Hoe een automatische externe defibrillator gebruikt moet worden
  • Hoe een bewusteloos slachtoffer dat ademt in een stabiele zijligging geplaatst moet worden

De onderdelen die in de cursus Acute Zorg aan bod komen, zijn:

  • Het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer te controleren
  • Een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging leggen.
  • Vrijmaken en vrijhouden van de luchtweg
  • Beademen
  • Borstcompressies (hartmassage)
  • Gebruik van AED (Automatische Externe Defibrillator)

55,- euro per persoon

Dit is inclusief lesmaterialen, theorie /praktijk examen, certificaat en pasje.

Cursisten moeten op de eerste dag van de training minimaal 16 jaar oud zijn.

De cursus duurt 4 uur

De AED- reanimatie training wordt afgesloten met een competentietoets conform de richtlijnen van de NRR, onder toezicht van een gecertificeerd instructeur. De geslaagde deelnemer ontvangt het landelijk erkende diploma van de Nederlandse Reanimatie Raad. 

Geldigheid certificaat: 1 jaar

Om de geldigheid te behouden, moet u elk jaar deelnemen aan een herhalingscursus