High Fidelity Medical Simulation

Trauma & Casualty Care
Acute Zorg (NIKTA)
Acute Zorg

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd en leiden tot (inter) nationaal erkende certificaten

Acute zorg
‘Acute Zorg’, De NIKTA certificatieregeling betreffende de eerste hulp (EHBO). De essentie waar het om draait: het opvangen van het gat tussen het zich voordoen van een incident en het overnemen door de professionele hulpverleners.
Learn More