professionals

High Fidelity / High End simulatie training

MTC ontwikkelt en faciliteert opleidingen en trainingen om zorgprofessionals in staat te stellen de beste en meest veilige patiëntenzorg te leveren.

Doelstelling

High Fidelity/ High End simulatie training draagt bij aan professionele hulpverleners om zo de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid in het werkveld te optimaliseren.

“The higher the Sense of Reality, the better Transition of Skills”

In de realistische, veilige leeromgeving van van ons trainingscentrum kunnen zorgprofessionals hun competenties (kennis, vaardigheden en attitude) verbeteren.

De trainingen zijn hoofdzakelijk praktisch van aard. Naast een korte theoretische uitleg ligt het accent op simulatieonderwijs. Met behulp van scenario’s wordt er een beroep gedaan op jouw communicatieve vaardigheden.

Hierbij staat de informatieoverdracht centraal.

Bekijk het filmpje voor een impressie van een simulatietraining.