Low Fidelity

Reality Based Training (RBT)

" We don’t rise to the level of our expectations,

We fall to the level of our training.”

Archilochos

Low Fidelity simulatie training

Low Fidelity simulaties worden beschreven als simulaties die het minst echt aanvoelen voor de leerling

(Holtschneider, 2009; Mt. Hood Community College, 2009).

Om hulpverleners de beste kans op succes te geven onder de druk van een medische noodsituatie, bestaat er een zeer doelbewust proces om de vereiste vaardigheden in hulpverleners te programmeren:

De toegepaste trainingsfilosofie staat bekend als reality-based training (RBT).

Om te begrijpen hoe RBT werkt, is het nuttig om een korte blik te werpen op de theorie erachter.

Leerfasen van Maslow

Idealiter kan worden gezien dat Onbewust bekwaam het niveau is dat moet worden bereikt om een ​​zorgverlener betrouwbaar goed te laten functioneren in een stressvolle medische noodsituatie.

Door dit niveau van vaardigheidsverwerving te bereiken, kan de zorgverlener zijn of haar fundamentele, levensreddende medische vaardigheden uitvoeren, zoals het aanbrengen van een tourniquet, zonder bewust na te denken over de interventie op een hoger niveau.

Hierdoor kunnen de denkprocessen van een hogere orde worden gewijd aan andere overwegingen, zoals het handhaven van situationeel bewustzijn van de medische nood situatie.

Van cruciaal belang voor het bereiken van dit niveau van onbewuste competentie is een gestructureerde escalatie van training van de basisvaardigheden van de acute zorg/eerste hulpverlening tot de herhaalde toepassing van die vaardigheden in high-fidelity RBT-scenario’s.

Training moet eerst worden afgerond, en wanneer de cursist de basisvaardigheden onder de knie heeft, moet RBT worden geïntroduceerd in scenario’s die zo dicht mogelijk bij de echte omgeving liggen.

U kunt bij ons terecht voor
Virtueel medisch simulatie onderwijs , Blended learning (combinatie virtueel en fysiek simulatie onderwijs) , Fysiek medisch simulatie onderwijs

Mark B. Reid, MD

Student, you do not study to pass the test. You study to prepare for the day when you are the only thing between a patient and the grave.

Get In touch

(518) 399-4188

available from 10:00 – 19:00

Address 3212 River Rd, Frankfort, MI, 49635

Email contact@company.com