TECC

Tactical Emergency Casualty Care

TECC

Tijdens deze training worden alle vaardigheden beoefend om snel en efficiënt eerste hulp te kunnen verlenen, in iedere situatie. De tactische training scenario’s worden nagebootst worden met een hoge trainingswaarde; waaronder slachtoffer- en trauma acteurs en 'echte schutters'

De TECC-cursus onderschreven door het American College of Surgeons Committee on Trauma en is in overeenstemming met de huidige richtlijnen die zijn opgesteld door het Committee on TECC (Co-TECC).

Co-TECC stelt richtlijnen op voor het verlenen van prehospitaal zorg aan gewonde patiënten tijdens een tactisch incident. Co-TECC stelt geen curriculum op voor de prekhospitaal zorgverlener, noch onderschrijft het het curriculum van andere organisaties.

Nu in zijn 2e editie, presenteert de cursus de 3 fasen van tactische zorg en zorgt dat we allemaal dezelfde taal spreken over de verschillende hulpverlenersgroepen heen:

Tactische hulpverlening in de drie verschillende zones: de hot zone, warm zone en cold zone.

Deze zones zijn te vergelijken met de in Amerika gehanteerde fases Direct Threat Care, Indirect Threat Care en Evacuation Care.

Hot Zone (Direct Threat Care)
Hot Zone
TECC Phases Direct Threat Care: nadruk op het verminderen van de dreiging, het verplaatsen van gewonden naar dekking of een gebied van relatieve veiligheid, en het beheersen van massale bloedingen met behulp van tourniquets. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het belang van verschillende reddings- en patiëntbewegingstechnieken, evenals (eenvoudig) manueel luchtwegmanagement, indien operationeel haalbaar. Behandeling en operationele vereisten zijn hetzelfde voor alle niveaus van zorgverleners tijdens deze zorgfase. Het hanteert een innovatieve aanpak die ervoor zorgt dat vaardigheden en kennis behouden blijven, en schetst een duidelijke gedragslijn die zorgt voor betere resultaten voor de patiënt. FTACC is een door Qualsafe geaccrediteerde cursus die voldoet aan de richtlijnen van de faculteit Pre-hospital Care (FPHC), Pre-hospital Emergency Medicine (PHEM) niveau B van The Royal College of Surgeons Edinburgh en is gelijk aan First Aid at Work (FAW).
Warm Zone (Indirect Threat Care)
Warm Zone
TECC Phases Indirect Threat Care: Indirecte dreigingszorg: gestart zodra het slachtoffer zich in een relatieve veiligheid bevindt, zoals een met de juiste dekking of een die is vrijgemaakt (van dreiging) maar niet is beveiligd, waar de kans kleiner is dat reddingswerkers gewond raken of patiënten extra verwondingen oplopen. Prioriteiten voor beoordeling en behandeling in deze fase zijn gericht op de vermijdbare doodsoorzaken zoals gedefinieerd door militair medisch bewijs: ernstige bloeding, luchtweg, ademhaling
Cold zone (Evacuation Care)
Evacuatiezorg:
TECC Phases Evacuation Care: Evacuatiezorg: Er wordt getracht het slachtoffer te verplaatsen naar een definitieve behandelingsfaciliteit. De meeste aanvullende interventies tijdens deze zorgfase zijn vergelijkbaar met die tijdens normale medische noodsituaties. Er wordt echter grote nadruk gelegd op herbeoordeling van interventies en onderkoeling.

Je krijgt zowel theorie- als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Na het volgen van de cursus heb je kennis en ervaring in de TECC Course  richtlijnen voor het beheer van traumatisch letsel waarbij meerdere/veel slachtoffers betrokken zijn binnen een mogelijk nog niet veilige situatie. 

Tactical Emergency Casualty Care (TECC) leert ambulancepersoneel en andere prehospitaal zorgverleners hoe ze moeten reageren op en zorgen voor patiënten in een civiele tactische omgeving.

De onderdelen die in de cursus TECC aan bod komen, zijn:

 • • Zorg voor hot zone / directe dreiging weergegeven terwijl wordt aangevallen of in tegenvallende situaties

  • Warme zone / indirecte dreiging zorg dat wordt weergegeven terwijl de dreiging is onderdrukt, maar kan op elk moment weer de kop opsteken

  • Koude zone / evacuatiezorg die wordt verleend terwijl het slachtoffer wordt geëvacueerd van de incidentlocatie

  Deze cursus omvat:

  • Bestrijding van bloedingen

  • De MARCH-beoordeling

  • Chirurgische luchtwegcontrole en naalddecompressie (*)

  • Strategieën voor het behandelen van gewonde hulpverleners in bedreigende omgevingen

  • Zorg voor pediatrische patiënten

  • Technieken om slachtoffers in veiligheid te brengen en te brengen

  • Een laatste simulatie van massaslachtoffers / actieve shooter 

 

(*) Afhankelijk van opleidingsniveau

495,- euro per persoon

Dit is inclusief lesmaterialen, theorie /praktijk examen, certificaat

Cursisten moeten op de eerste dag van de training minimaal 16 jaar oud zijn.

De cursus  duurt 2 dagen 

Zorg dat je de juiste accreditatie haalt met deze erkende training.

Met deze beroepsgerichte training behaal je het certificaat ‘Completion Certificate van de American College of Surgeons.’ Je kan na het volgen doorstromen om je nog uitgebreider te specialiseren. Je kan hier denken aan het behalen van een Close Protection Operator Course of Persoonsbeveiliging opleiding.

Geldigheid certificaat: 2 jaar

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.