Chirurgische mannikin

Harley2 is ontstaan uit een samenwerking tussen het team van Lifecast Body Simulation Ltd en het Royal Brompton Hospital in Londen. Harley is speciaal ontworpen om high-fidelity simulatie van noodresternotomie voor hartafwijkingen/stilstand na hartchirurgie mogelijk te maken.

Noodresternotomie is een integraal en tijdkritisch onderdeel van reanimatie na hartchirurgie, waarvoor efficiënt teamwork tussen alle leden van het multidisciplinaire team vereist is

Ontworpen en ontwikkeld door clinici en opvoeders, is Harley2 het enige model op de markt dat het niveau van realisme biedt dat nodig is om het hele multidisciplinaire zorgteam te betrekken bij noodresternotomie met een 3-jarige peuter (pediatrisch) scenario.

Harley2 is ideaal voor teamtraining binnen de cardiale intensive care en operatiekamer, en heeft de mogelijkheid om een realistische tamponnade of catastrofale bloeding te simuleren.

Chirurgische mannikin

Anatomische nauwkeurigheid

Fysiologie

Airway

Pacing

Circulatie

Drains