BASIC

Trauma & Casualty Care

Basic Trauma and Casualty Care

BTACC levert een hoog niveau van geavanceerde eerste hulp, trauma en eerste hulp door een mix van blended learning, scenario's en immersieve training.

BTACC introduceert de M.A.R.C.H-benadering van eerste hulpverlening bij trauma, met een eenvoudige en systematische benadering van een breed scala aan levensbedreigende, tijdkritische verwondingen.

Terwijl eerste hulp op het werk geschikt is voor een laag risico organisaties, zullen andere bedrijven en of organisaties een hoger niveau van hulpverlening nodig hebben voor de essentiele eerste hulpverlening.

BTACC volgt het M.A.R.C.H.-algoritme en begeleidt de leerling om eerst tijdkritieke verwondingen te identificeren en hierop te handelen.

Tijdens de cursus bestaat er een goede balans tussen immersieve praktijkoefeningen en theorie, waarbij er tijdens de praktijk simulaties een sterke focus ligt op live patient/trauma acteurs welke speciaal opgeleid zijn voor het uitbeelden van  breuken, verwondingen, bloedingen en ziektebeelden.

BTACC is geschreven door een toonaangevend team van professionals werkzaam binnen de ambulancezorg en prehospitale hulpverlening, met een bewezen staat van dienst van meer dan twintig jaar, met een constante verbeterproces op basis van bewijs, ontwikkelingen in de praktijk en praktijkervaringen

Het doel van BTACC is ervoor te zorgen dat alle organisaties zijn uitgerust met voldoende vertrouwen, vaardigheden en kennis om zo goed mogelijk te denken en handelen bij een medische noodsituatie.

BTACC is een boeiende en gerichte traumacursus geleverd met de specifieke behoeften van uw organisatie in gedachten.

Kandidaten worden blootgesteld aan praktijk scenario’s, met een extra moeilijkheidsgraad door te werken met live acteurs en zeer realistische slachtoffersimulaties en omgevingen.

BTACC is een boeiende en gerichte traumacursus geleverd met de specifieke behoeften van uw organisatie in gedachten.

Kandidaten worden blootgesteld aan praktijk scenario’s, met een extra moeilijkheidsgraad door te werken met live acteurs en zeer realistische slachtoffersimulaties en omgevingen.

BTACC dompelt de cursist onder in zijn eigen werk omgeving. Tijdens de cursus ligt de nadruk op het aanleren van de benodigde vaardigheden en kennis om  een breed scala aan traumatische verwondingen te herkennen en te behandelen.

De QA Level 3 Award in BasixTrauma and Casualty Care (BTACC) (RQF) maakt deel uit van een Integrated Emergency Care Program (IECP) ontwikkeld door de ATACC Group om naadloos te verlopen van basis- tot geavanceerde medische en reddingstraining.

Kandidaten moeten minimaal 16 jaar oud zijn

Werken op hoogte, ondergronds, op het water, binnen industriele settingen of de uitdagende omstandigheden van (hoogrisico) evenementenzorg

BTACC wordt aangepast aan de wensen en eisen van de risico inventarisatie en zorgt ervoor dat cursisten zijn opgeleid tot een hoge standaard in een omgeving waarin ze zich in bevinden.

De BTACC werkt zowel met mannequins, maar maakt ook gebruik van ervaren live (trauma en simulatie) acteurs als slachtoffers. ze bloeden,schreeuwen, vallen flauw en zullen zelfs terugvechten, net als een echte gewonde slachtoffer zou doen.

Tijdens intense simulatie scenario worden echte verwondingen nagebootst, met behulp van draagbare wonden, breuken en bloedingen.

Je hoeft je geen wond voor te stellen; je zal het zien, voel het, ervaar het en leer ermee om te gaan.

Het leren omgaan met polytrauma (meerdere traumatische verwondingen) kan mogelijk buiten de scope van iemand zonder prehospitale kennis of ervaring liggen, maar helaas is dit niet altijd zo.

FTACC omvat het volgende:

 • Rol en verantwoordelijkheden van een BTACC-provider
 • Kinematica, letselpatronen en letselmechanisme
 • Scènebeoordeling, veilige nadering en eerste acties
 • Massale bloedingscontrole met behulp van een stapsgewijze benadering of
  directe/indirecte interventies inclusief directe druk, wond
  verpakking en tourniquets.
 • Luchtwegbeoordeling en -beheer met behulp van manuele technieken en luchtweghulpmiddelen, waaronder orofaryngeale
  en nasofaryngeale luchtwegen
 • Herkennen, beoordelen en behandelen van thoracaal trauma en
  complicaties, waaronder veilig gebruik van noodzuurstof en
  aanbrengen van borstverband/seals
 • Bloedsomloop beoordeling, basisbeheer van interne en
  uitwendig bloedverlies, wonden en hypovolemische shock
 • Beoordeling en behandeling van hoofd- en andere verwondingen, inclusief:
  pijnscores, lichte verwondingen, thermische verwondingen, bewegingsapparaat verwondingen, milieublootstelling/effecten van koude en warmte, handmatige inline stabilisatie, helm verwijderen, basic
  immobilisatie technieken.
 • Top tot teen beoordeling/herbeoordeling en geschiedenis van het slachtoffer
  afnemen
 • Adult Basic Life Support inclusief reanimatie en veilig gebruik van:
  AED/Defibrillator
 • Herkenning en behandeling van milde en ernstige verstikking en herstelpositie
 • Basis herkenning, beoordeling en behandeling medisch noodgevallen, waaronder veelvoorkomende aandoeningen van de luchtwegen en
  ernstige ziekten
 • Volwassenen Basic life support inclusief pitcrew reanimatie
 • Luchtwegbeheer en ventilatie met behulp van een ambumasker en
  pocketmask en terugkeer van spontane circulatie drills.
 • Veilig gebruik van noodzuurstof, inclusief gezondheid en veiligheid,
  indicaties en contra-indicaties, dosering en methoden van
  toediening en monitoring van de effecten van (emergency)
  zuurstof

Minimaal 2 dagen
1 dag jaarlijkse opfriscursus
3 jaar geldigheid

Succesvolle kandidaten ontvangen een internationaal erkend QNUK Level 3 Award certificering in Basic Trauma and Casualty (BTACC) (RQF)