Step 7 Baby Advanced Life Support


Simulation: Casualty trapped under a chemical tanker. Other members of the candidate team rescue the baby and immediately begin advanced life support (note the interesting use of the I-gel)

1 weergaven
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *