aCUTE zORG kind

EHBO Opleiding NIKTA

ACUTE ZORG​ KIND

De cursus Acute Zorg voor Kinderen is een door het Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg Training en Advies (NIKTA) gecertificeerde cursus. U leert in deze cursus over EHBO toepassingen gericht op kinderen.

Je krijgt zowel theorie- als praktijkles en de cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Na het volgen van de cursus heb je de zekerheid dat je weet wat je moet doen bij ongelukken en houd je het hoofd koel als er professionele hulp geregeld moet worden.

U maakt een verplichte e-learning voorafgaand aan de cursus. Deze dient met een voldoende afgesloten te zijn alvorens aan de cursus deelgenomen mag worden.

De onderdelen die in de cursus Acute Zorg KIND aan bod komen, zijn:

  • Levensreddend handelen baby en kind met AED gebruik
  • Verslikking en verstikking
  • Oorzaken ongevallen bij kinderen
  • Kindermishandeling
  • Beoordelen bewustzijn van kinderen
  • Eerste hulp bij kinderen
  • Letsels
  • Kleine verwondingen
  • Acute aandoeningen en ziekten
  • Nazorg

210 euro per persoon

Dit is inclusief lesmaterialen, theorie /praktijk examen, certificaat en pasje.

Cursisten moeten op de eerste dag van de training minimaal 16 jaar oud zijn.

De cursus Acute Zorg Kind duurt 1 dag

De geslaagde cursist ontvangt het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Acute Zorg bij Kinderen’.

Gastouders kunnen dit certificaat in het kader van de eisen in de Wet kinderopvang laten registreren bij de GGD.

Geldigheid certificaat: 1 jaar

Om de geldigheid van uw certificaat te behouden, moet u elk jaar deelnemen aan een cursus Acute Zorg voor Kinderen Herhaling NIKTA.